Skip to main content

Hoogte vastgestelde uitkeringen

De hoogte van de uitkering wordt in februari achteraf voor het voorgaande jaar vastgesteld door het bestuur. De hoogte staat niet vast en is onder andere afhankelijk van het aantal uitkeringen en de vermogenspositie van de stichting. In de meest extreme situatie kan de uitkering zelfs nihil zijn. De persoonlijke uitkering is verder afhankelijk van het salaris- en arbeidspercentage en de resterende tijd tot aan het pensioen. Voor meer informatie verwijzen we u naar de statuten en reglementen.

In februari van elk jaar wordt de uitkeringshoogte vastgesteld door het stichtingsbestuur.

De hoogte van de (100%)- uitkering is als volgt vastgesteld:

  • 2019: €125.000
  • 2020: €125.000
  • 2021: €150.000
  • 2022: €170.000
  • 2023: €170.000