Skip to main content

Bestuur

Het bestuur heeft de taak de in de cao Transavia Vliegers opgenomen regeling ten aanzien van beroepsongeschiktheidsuitkering voor VNV-leden uit te voeren. Zij doet dit onder andere aan de hand van de statuten en reglementen van de stichting.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit drie leden die als vrijwilliger deze taak op zich nemen. Het bestuur van de stichting is als volgt ingericht:

Inge Schuit

Voorzitter

Inge is sinds 1998 in dienst bij Transavia en werkzaam als gezagvoerder. Verder is ze lid van de VNV-commissie Accident Investigation Group en lid van de afdeling Human Factors.

Louis Mijnen

Secretaris

Sinds 2006 is Louis in dienst bij Transavia en werkzaam als gezagvoerder. Daarnaast is hij lid van de bestuursafdeling Transavia bij de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers.

Selma Mulder

Penningmeester

Selma is in dienst bij Transavia sinds 2001 en werkzaam in de functie van gezagvoerder. Per 1 januari 2022 vervult ze de functie van penningmeester bij SLOLTV.

Mocht u vragen, opmerkingen of andere zaken ter attentie van het bestuur hebben, dan kunt u ons het best bereiken door het contactformulier op de contactpagina in te vullen of te mailen naar: info@sloltv.nl